Про анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК» (код за ЄДРПОУ 33305163) повідомляє, що 01.09.2016 року НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла рішення щодо анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»(брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг, депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування).