Корпоративні картки

Корпоративна картка ПАТ КБ “Євробанк“ (для юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності) у національній валюті — для проведення розрахунків та оплати витрат, пов'язаних з господарською діяльністю, у тому числі витрат, пов’язаних з відрядженням, та представницьких витрат як на території України, так і за кордоном.

Основні переваги використання платіжних карт VISA:

Classic

Classic

Gold

Gold


Корпоративна платіжна картка може використовуватись для проведення безготівкових розрахунків за товари / послуги та отримання готівки у наступних випадках:

- отримання готівки в національній валюті для проведення розрахунків, пов’язаних з виробничими (господарськими) потребами, в тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України;
- проведення безготівкових розрахунків в національній валюті, пов’язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами на відрядження, представницькі витрати;
- отримання готівки в іноземній валюті за межами України для оплати витрат на відрядження;
- проведення безготівкових розрахунків в іноземній валюті за межами України, пов’язаних з витратами на відрядження та представницькими витратами.

Переваги використання корпоративних платіжних карток ПАТ КБ “Євробанк“:

  • Заміна чекової книжки, що дозволяє уникнути видачі готівки співробітникам на господарські, представницькі витрати, витрати на відрядження.
  • Цілодобовий доступ до рахунку незалежно від режиму роботи Банку.
  • Можливість відкрити декілька платіжних карток до корпоративного рахунку. При цьому, на кожну картку встановлюється окремий ліміт витрат.
  • Система надання щомісячних виписок дозволить Вашій компанії з максимальною точністю простежити за витратою грошових коштів співробітниками – Довіреними особами, а також надасть можливість покращити аналіз і планування витрат на відрядження та представницькі витрати.
  • За кордоном. Отримання готівки / оплата товарів та послуг здійснюються у валюті країни перебування, тому Компанії не потрібно купувати іноземну валюту для закордонних відряджень;
  • Спрощення бухгалтерського обліку на підприємстві: кожна операція за карткою супроводжується чеком, що надає можливість співробітнику звітувати по витрачених сумах, а бухгалтерії — звіряти їх із випискою ПАТ КБ “Євробанк“ про здійснені операції.

Додаткові послуги держателям корпоративних карток ПАТ КБ “Євробанк“:

  • GSM-банкінг: контроль витрат та зарахувань грошових коштів в on-line режимі;
  • Виписка про стан рахунку на e-mail;
  • Встановлення індивідуальних лімітів витрат грошових коштів по корпоративних картках на кожну Довірену особу — держателя платіжної картки.

Для відкриття Корпоративної картки звертайтесь в ПАТ КБ “Євробанк»!

Тарифи
Правила використання корпоративної картки