Контактна інформація та реквізити

Реквізити банку:

Найменування: ПАТ КБ “ЄВРОБАНК»
Юридична/фактична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 (3-й поверх)
Поштова адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35
Телефони: (380 44) 585 43 00
Факс: (380 44) 220 11 89
Телекс: 831016 EUROB UX

Ел. пошта: eurobank@eurobank-ua.com
Коди статистики
Накопичувальний рахунок в НБУ № 32074118601026, МФО: 300001
код ЄДРПОУ: 33305163
ІПН 333051626565
Свідоцтво платника податку на додану вартість № 100267310

Телефон Приймальні: 38 044 585 44 30