Рейтинги

15.12.2015р. рейтинговим комітетом РА «Кредит-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Оновлений кредитний рейтинг визначений на рівні «uaBBB-» з прогнозом «стабільний».

Ознайомитися з оригіналом рішення

Довідкова інформація:

uaBBB – позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом «uaBBB“ характеризується достатньою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками чи борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від рівня неблагополучних комерційних, фінансових та економічних умов.
ua — Рейтинги, присвоєні згідно Національної рейтингової шкали.
“-“ або “+» — Проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій (рівнів).
Стабільний – прогноз, який вказує на відсутність в даний момент передумов для зміни рейтингу на протязі року. Прогноз за замовчуванню.

Історія рейтингів

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (25 червня 2015 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (18 грудня 2014 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (10 червня 2014 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (05 грудня 2013 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (25 червня 2013 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (06 грудня 2012 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (19 червня 2012 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (17 листопада 2011 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (9 червня 2011 року)

Рішення про присвоєння кредитного рейтингу (9 грудня 2010 року)

Рейтинг Євробанку* згідно показників діяльності банків України станом на 01.04.2015 року, створений Асоціацією українських банків:

Показник

Сума, млн. грн.

Ринкова частка, %

Позиція в рейтингу

Кредитно-інвестиційний портфель

866,693

0,109

62

Капітал

193,625

0,239

64

Депозити фізичних осіб

519,549

0,140

51

Депозити юридичних осіб

726,664

0,272

43

Фінансовий результат

0,102

-

56

Активи

1496,698

0,134

56


Довідка: Асоціація українських банків створена в 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація. АУБ об'єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у відносинах з Національним банком, Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів, Державною податковою адміністрацією, Верховним судом України та іншими державними і приватними установами та організаціями. Призначення АУБ полягає у сприянні розвитку банківської системи України.

Позиції ПАТ КБ «Євробанк» в рейтингу банків станом на 01.04.2015 Національного банку України

Показник Сума, млн. грн. Ринкова частка, % Позиція в рейтингу
Кредити фізичних осіб  116,776 0,088 
47
Кредити юридичних осіб  442,015 0,055 
92 
Депозити фізичних осіб  525,475 0,130 
60 
Депозити юридичних осіб  728,369 0,223
50
Активи  1496,698 0,104 
69 
Капітал  130,113 0,095 
107 


Банк обслуговує більше 60 тисяч рахунків депонентів.

Близько 400 банків та компаній ліцензовані Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку як депозитарні установи. Рейтинг торговців проводиться Професійною Асоціацією Реєстраторів та Депозитаріїв (ПАРД). З 2003-го року Асоціація регулярно складає рейтинг професійних учасників ринку депозитарної діяльності.

Показники діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» як депозитарної установи за 1 квартал 2014 р.:

  • Номінальна вартість депозитарних активів: 5,02 млрд. грн.
  • Обсяг проведення облікових операцій: 1,27 млрд. грн.
  • Кількість депонентів: 60,2 тис.

Ренкінг зберігача ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»:

За загальною сумою укладених протягом звітного кварталу договорів за всіма видами діяльності

За загальною сумою виконаних протягом звітного кварталу договорів за всіма видами діяльності

За загальною сумою виконаних протягом звітного кварталу договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі