Про зняття лоту з продажу та скасування відкритих торгів

Повідомлення!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК» (код за ЄДРПОУ 26287625) (в стадії ліквідації) (надалі – Банк) повідомляє про наступне.

На виконання Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.07.2019 р. за № 1734 «Про зняття лоту з продажу та скасування відкритих торгів по активу ПАТ КБ «ЕВРОБАНК», Лот № GL33N75586 щодо реалізації пулу активів, що складається з дебіторської заборгованості фізичних осіб, за операціями: - Інша дебіторська заборгованість; - Комісії по депозитарним послугам; - Комісії за розрахунково-касове обслуговування; - Інша винагорода (комісії по кредитах) знімається з чергових торгів (аукціону), а результат відкритих торгів (аукціону) з продажу який відбувся 12.07.2019 р. скасовується, у зв’язку з частковим погашенням заборгованості дебіторів Банку що призвело до зменшення, на понад 23%, початкової ціни продажу Лоту.

Також зазначаємо, що відповідний Лот було внесено до переліку активів для продажу згідно з Рішенням Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів від 14.06.2019 р. за № 638 «Про затвердження умов продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».