Скликання загальних зборів акціонерів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 22.06.2016
Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК» (місцезнаходження 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, будинок 35) (далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 22 червня 2015 року о 18:00 годині в приміщенні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, третій поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів почнеться о 17 годині 00 хвилин 22 червня 2015 р. і закінчиться за 15 хвилин до початку Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення (довіреність) на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, формується станом на 24-00 «16» червня 2015 року згідно із законодавством України про національну депозитарну систему та про акціонерні товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування позачергових Загальних зборів акціонерів:

  • 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  • 2. Про обрання нового складу Спостережної ради Товариства та затвердження умов трудових договорів (контрактів) для укладення з членами Спостережної ради Товариства.
  • 3. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», Положення про Спостережну Раду ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та Положення про Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
  • 4. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
  • 5. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  • 6. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

З матеріалами з питань порядку денного, а також з документами, необхідними для ознайомлення для прийняття рішень відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», можна ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, другий поверх у робочі дні з 9-00 до 18-00. Телефон для довідок: (044) 585-05-33. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів – Голова Правління Товариства Кобзев Олег Миколайович.