Тарифи на обслуговування поточних рахунків фізичних осіб
№               з/пОперації та послугиРозмір тарифуПДВПримітки до тарифу
1. Відкриття поточних рахунків фізичних осіб 30 грн.    
2. Закриття поточних рахунків фізичних осіб безкоштовно -  
3. Ведення поточних рахунків фізичних осіб      
3.1.  — в національній валюті 10 грн. без ПДВ щомісячна плата, береться у випадку здійснення хоча б 1 операції
3.2.  — в іноземній валюті 10 грн. без ПДВ
3.3.  — мультивалютного рахунку 10 грн. без ПДВ
4. Зарахування коштів на поточні рахунки безкоштовно -  
5. Надання документів:      
5.1. видача довідок, дублікатів довідок 50 грн. без ПДВ за кожну довідку
5.2. видача довідок по кредитним операціям 100 грн. в т. ч. ПДВ за кожну довідку
5.3. видача виписок та додатків до них      
5.3.1.  — по мірі здійснення операції безкоштовно -  
5.3.2.  — за запитом клієнта 50 грн. без ПДВ за 1 документ
5.3.3.  — копій документів 50 грн. без ПДВ за 1 документ
6. Прийом готівки для зарахування на рахунок:      
6.1.  — в національній валюті безкоштовно -  
6.2.  — в іноземній валюті безкоштовно -  
7. Видача готівки з поточних рахунків, в т.ч.:      
7.1. при безготівковому надходженні на рахунок:      
7.1.1.  — в національній валюті до 10000 — 1%, але не менше 5,00 грн.; від 10001 -0,75% без ПДВ за 1 операцію
7.1.2.  — у доларах США, Євро, руб РФ, англійських фунтах стерлінгів, швейцарських франках 0,9%, але не менше 5 грн. без ПДВ за 1 операцію
7.2. при готівковому надходженні на рахунок безкоштовно    
8. Видача дублікатів касових документів 50 грн. без ПДВ за 1 документ
9. Встановлення системи «EUROBANK 24/7» на персональний комп'ютер клієнта
15 грн.
без ПДВ
10. Встановлення системи «EUROBANK 24/7» на мобільний телефон клієнта 35 грн. без ПДВ  
11. Ведення поточних рахунків фізичних осіб з використання системи «EUROBANK 24/7» 7 грн. без ПДВ щомісячна плата
12. Ведення поточних рахунків фізичних осіб з використання системи «EUROBANK 24/7», встановленої на мобільний телефон клієнта*
безкоштовно    
13. Повторне встановлення системи «EUROBANK 24/7“      
13.1. за ініціативою клієнта 35 грн. без ПДВ  
13.2. за ініціативою ПАТ КБ “Євробанк» безкоштовно    
14. Надання послуг із встановлення, налаштування системи «EUROBANK 24/7“ з виїздом спеціаліста ПАТ КБ “Євробанк» за адресою клієнта на вимогу останнього
400 грн./год без ПДВ мінімальний розрахунковий час — 1 година
15. Поновлення обслуговування у системі «EUROBANK 24/7» після тимчасового призупинення за заявою клієнта
35 грн. без ПДВ  
16. Позапланова генерація ключів до системи «EUROBANK 24/7» 15 грн. без ПДВ  
17. Планова зміна ключів (згідно договору про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк EUROBANK 24/7») безкоштовно    
18. Підключення додаткового рахунку клієнта до системи «EUROBANK 24/7» 15 грн. без ПДВ  
19. Переказ коштів у національній валюті на території України з поточних рахунків фізичних осіб з використання системи «EUROBANK 24/7“ 1,80 грн. без ПДВ  
20. Переказ коштів у національній валюті на території України з поточних рахунків фізичних осіб:      
20.1. за автомобілі на користь юридичних осіб; 0,4% без ПДВ від суми платежу
20.2. інші перекази в межах банківської установи; 2 грн. без ПДВ за 1 документ
20.3. інші перекази за межі банківської установи; 0,5%, але не менше 3,00 грн без ПДВ за 1 документ
20.4. — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) безкоштовно -  
21. Переказ коштів у національній валюті на території України з поточних рахунків фізичних осіб у післяопераційний час подвійний тариф відповідної послуги без ПДВ за 1 операцію
22. Переказ коштів в іноземній валюті з поточних рахунків фізичних осіб:      
22.1. Переказ коштів у доларах США 0,8%, але не менше 30,00 доларів США без ПДВ за 1 документ
22.1.1. — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозитів, погашення кредитів, відсотків тощо) безкоштовно -  
22.2. Переказ коштів у Євро 0,8%, але не менше 45,00 Євро без ПДВ за 1 документ
22.2.1. — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) безкоштовно -  
22.3. Переказ коштів у рублях РФ 0,8%, але не менше 2000,00 руб.РФ без ПДВ за 1 документ
22.3.1. — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) безкоштовно -  
22.4. Переказ коштів у англійських фунтах стерлінгів 0,8%, але не менше 100,00 фунтів стерлінгів без ПДВ за 1 документ
22.4.1.
— на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) безкоштовно -  
22.5. Переказ коштів у швейцарських франках: 0,8%, але не менше 100,00 франків без ПДВ за 1 документ
22.5.1.
— на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо)
безкоштовно -  
23.
Операції купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ по заявкам клієнтів 0,5%**  без ПДВ  від суми операції
24.
Надання згоди на обслуговування операцій за договором кредиту від нерезидента 500 грн.
 в т.ч. ПДВ  одноразово
25.
Обслуговування кредиту фізичної особи -нерезидента 500 грн.  без ПДВ щоквартально
26.
Внесення змін до договору кредиту від нерезидента 200 грн.
в т.ч. ПДВ  одноразово
27. Першочергове виконання платежів у національній валюті подвійний тариф відповідної послуги без ПДВ за 1 документ
28. Розслідування по переказах за запитом клієнта:      
28.1.  — у національній валюті      
28.1.1.  — в інші банки України 100 грн. без ПДВ за кожний запит
28.2.  — у іноземній валюті      
28.2.1.  — в інші банки USD, EUR — 50,00; GBP, CHF — 150,00; RUB — 2500,00 без ПДВ за кожний запит
29. Анулювання платежу:      
29.1. до виконання платежу ПАТ КБ “Євробанк“      
29.1.1.  — в національній валюті безкоштовно -  
29.1.2.  — в іноземній валюті безкоштовно -  
29.2. після виконання платежу ПАТ КБ “Євробанк» — повернення переказу згідно запиту клієнта і за згодою банку-бенефіциара      
29.2.1.  — в національній валюті 100,00 грн без ПДВ за кожний запит
29.2.2.  — в іноземній валюті через іноземні банки USD, EUR — 50,00; GBP, CHF — 150,00; RUB — 2500,00 без ПДВ за кожний запит
30. Касове обслуговування у післяопераційний час подвійний тариф відповідної послуги без ПДВ

за 1 операцію

  *за умови реалізації п.п.9, 11.      
  **комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу Національного банку України на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція      
  Послуги переказу коштів фізичних осіб без відкриття рахунку      
1. Приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб на користь юридичних осіб (без відкриття рахунку)      
1.1. — при укладеному договорі з юридичною особою, умовами якого передбачена оплата одержувачем послуг банку безкоштовно (для фіз. особи)   оплата послуги здійснюється юр.особою згідно з умовами договору, базовий тариф 1% min 5 грн
1.2. — без укладеного договору з юридичною особою або якщо умовами договору не передбачена оплата одержувачем послуг банку 1% min 5 грн без ПДВ  
2. Приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб на користь ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (через касовий термінал) 3% min 3 грн без ПДВ  
3. Переказ коштів фізичних осіб по системі Western Union у відповідності до тарифів компанії «Wеstern Union» без ПДВ