Операціі з цінними паперами

Євробанк активно підтримує розвиток бізнесу у всіх його пріоритетних напрямах. Особливо актуально це для професійної діяльності на ринку цінних паперів. Операції проводять сертифіковані фахівці зі значним досвідом роботи в банківській сфері.

ПАТ КБ “ЄВРОБАНК“ проводить операції з цінними паперами на підставі письмового дозволу НБУ №       220-3 від 13.10.2009 р. та ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, серед яких:

Брокерська діяльність, серія АЕ №294610 від 10.12.2014 р.;

Дилерська діяльність, серія АЕ №294611 від 10.12.2014 р.;

Андеррайтинг, серія АЕ №294612 від 10.12.2014 р.;

Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ №263290 від 10.09.2014 р.

Діяльність із зберігання активів інститутів суспільного інвестування, АЕ №263289 від 10.09.2013р.

На сьогоднішній день ПАТ КБ “ЄВРОБАНК» є членом Асоціації«Українські Фондові Торговці» (Свідоцтво № 818 від 24.09.2009 р.) та Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (Свідоцтво № 943 від 01.12. 2008 р.).


Основні послуги, які ми надаємо VIP-клієнтам, включають:

На Ваші запитання з задоволенням дадуть відповідь спеціалісти управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності за телефоном: (380 44) 585 44 21